Wzór listy płac.

Nie ma żadnych ustawowych wytycznych dotyczących co ma zawierać lista wynagrodzeń pracownika. Przy ustaleniu co ma się na niej znaleźć możemy się kierować między innymi na poniższych przepisach: 1. Kodeks pracy Art. 29 p. § 1 p. 3 -  … wskazanie składników wynagrodzenia,. Art. 77 - ... zakład pracy zatrudniający co najmniej 20 osób powinien mieć regulamin wynagrodzenia lub mieć określony układ zbiorowy pracy... Art. 85 § 5 - pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie. Art. 87 § 1 - po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek możemy dokonać potrąceń ..... 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r w sprawie prowadzenia kart przychodów - Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1839 Dokument ten określa minimum danych jakie powinny się znaleźć w karcie przychodów, więc i na liście płac. Poza tym przy tworzeniu wzoru listy płac dla pracowników firmy powinniśmy uwzględnić jakie informacje chciałyby uzyskać pracownik dotyczące jego wynagrodzenia i jakie informacje są potrzebne do zaksięgowania wynagrodzeń firmy.
Jak zrobić listę płac - wynagrodzeń ? Lista płac powinna zawierać i być oznaczona przez : nazwę pracodawcy, nazwę listy płac, miesiąc którego dotyczy, podpis osoby sporządzającej, podpis osoby zatwierdzającej, podsumowanie stron listy, podsumowanie całej listy.
Przykładowa lista płac powinna zawierać : nazwisko i imię pracownika kwoty wynagrodzenia z umowy o pracę np..; zasadnicze, stawka godzinowa, premia, dodatki ... kwoty pozostałych składników wynagrodzenia : godziny nadliczbowe itd., chorobowe, urlop .... kwota brutto wynagrodzenia : łączna kwota wszystkich składników wynagrodzenia kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika: emerytalne, rentowe, chorobowe kwota podstawy na ubezpieczenie zdrowotne : kwota brutto - suma składek na ubezpieczenie społeczne kwoty składek zdrowotnych : do odprowadzenia i do odliczenia miesięczne koszty uzyskania przychodu kwota podstawy naliczenia podatku dochodowego : przychód do opodatkowania - miesięczne koszty uzyskania przychodu skala podatkowa, miesięczna ulga podatkowa kwota wyliczonego podatku dochodowego miesięczna zaliczka na podatek dochodowy : kwota wyliczonego podatku dochodowego - składka zdrowotna do odliczenia kwota netto wynagrodzenia : kwota brutto - składki ZUS - składka zdrowotna - zaliczka na podatek dochodowy kwoty potrąceń z wynagrodzenia netto : kasa, alimenty, ubezpieczenia indywidualne .... KWOTA DO WYPŁATY : kwota netto wynagrodzenia - suma potrąceń z wynagrodzenia netto PODPIS PRACOWNIKA : potwierdzenie odbioru wynagrodzenia, data Powyższy przykład listy wynagrodzeń powinien zaspokoić potrzeby informacyjne pracownika dotyczące jego wynagrodzenia jak i potrzeby księgowe. Ponadto możemy stworzyć jeszcze jedną dodatkową listę płac na której będą uwzględnione tylko koszty pracodawcy jak : składki ZUS za pracownika, składki na fundusze i łączne koszty pracy związane z wynagrodzeniem wypłacanym pracownikom lub umieścić te składniki na powyższej liście. Przy rozbudowanych listach, dobra praktyką jest dzielenie list płac na części. Np.: lista podstawowa, lista godzin nadliczbowych, lista prowizji itd. Pozwoli to na utrzymanie przejrzystości list i ich czytelności.
Wzory list płac. W darmowym programie do tworzenia list płac możemy utworzyć 10 wzorów list płac. Na każdym z wzorów możemy umieścić dowolne składniki wynagrodzenia. Umozliwia nam to stworzenie list “na każdą okazję” Np.: lista dla pracownika, pasek dla pracownika lista na potrzeby księgowania, lista godzin nadliczbowych lista nagród lub premii itd. Listy te możemy drukować dla poszczególnych grup pracowniczych co dodatkowo poszerza możliwości grupowania danych o wynagrodzeniu.

WARTO ZNAĆ

Kodeks pracy /Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141/, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz U. 2004 Nr 210 Poz. 2135/
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ ?
POBIERZ PROGRAM

Wzór listy płac.

Nie ma żadnych ustawowych wytycznych dotyczących co ma zawierać lista wynagrodzeń pracownika. Przy ustaleniu co ma się na niej znaleźć możemy się kierować między innymi na poniższych przepisach: 1. Kodeks pracy Art. 29 p. § 1 p. 3 -  … wskazanie składników wynagrodzenia,. Art. 77 - ... zakład pracy zatrudniający co najmniej 20 osób powinien mieć regulamin wynagrodzenia lub mieć określony układ zbiorowy pracy... Art. 85 § 5 - pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie. Art. 87 § 1 - po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek możemy dokonać potrąceń ..... 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r w sprawie prowadzenia kart przychodów - Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1839 Dokument ten określa minimum danych jakie powinny się znaleźć w karcie przychodów, więc i na liście płac. Poza tym przy tworzeniu wzoru listy płac dla pracowników firmy powinniśmy uwzględnić jakie informacje chciałyby uzyskać pracownik dotyczące jego wynagrodzenia i jakie informacje są potrzebne do zaksięgowania wynagrodzeń firmy.
Jak zrobić listę płac - wynagrodzeń ? Lista płac powinna zawierać i być oznaczona przez : nazwę pracodawcy, nazwę listy płac, miesiąc którego dotyczy, podpis osoby sporządzającej, podpis osoby zatwierdzającej, podsumowanie stron listy, podsumowanie całej listy.
Przykładowa lista płac powinna zawierać : nazwisko i imię pracownika kwoty wynagrodzenia z umowy o pracę np..; zasadnicze, stawka godzinowa, premia, dodatki ... kwoty pozostałych składników wynagrodzenia : godziny nadliczbowe itd., chorobowe, urlop .... kwota brutto wynagrodzenia : łączna kwota wszystkich składników wynagrodzenia kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika: emerytalne, rentowe, chorobowe kwota podstawy na ubezpieczenie zdrowotne : kwota brutto - suma składek na ubezpieczenie społeczne kwoty składek zdrowotnych : do odprowadzenia i do odliczenia miesięczne koszty uzyskania przychodu kwota podstawy naliczenia podatku dochodowego : przychód do opodatkowania - miesięczne koszty uzyskania przychodu skala podatkowa, miesięczna ulga podatkowa kwota wyliczonego podatku dochodowego miesięczna zaliczka na podatek dochodowy : kwota wyliczonego podatku dochodowego - składka zdrowotna do odliczenia kwota netto wynagrodzenia : kwota brutto - składki ZUS - składka zdrowotna - zaliczka na podatek dochodowy kwoty potrąceń z wynagrodzenia netto : kasa, alimenty, ubezpieczenia indywidualne .... KWOTA DO WYPŁATY : kwota netto wynagrodzenia - suma potrąceń z wynagrodzenia netto PODPIS PRACOWNIKA : potwierdzenie odbioru wynagrodzenia, data Powyższy przykład listy wynagrodzeń powinien zaspokoić potrzeby informacyjne pracownika dotyczące jego wynagrodzenia jak i potrzeby księgowe. Ponadto możemy stworzyć jeszcze jedną dodatkową listę płac na której będą uwzględnione tylko koszty pracodawcy jak : składki ZUS za pracownika, składki na fundusze i łączne koszty pracy związane z wynagrodzeniem wypłacanym pracownikom lub umieścić te składniki na powyższej liście. Przy rozbudowanych listach, dobra praktyką jest dzielenie list płac na części. Np.: lista podstawowa, lista godzin nadliczbowych, lista prowizji itd. Pozwoli to na utrzymanie przejrzystości list i ich czytelności.
Wzory list płac. W darmowym programie do tworzenia list płac możemy utworzyć 10 wzorów list płac. Na każdym z wzorów możemy umieścić dowolne składniki wynagrodzenia. Umozliwia nam to stworzenie list “na każdą okazję” Np.: lista dla pracownika, pasek dla pracownika lista na potrzeby księgowania, lista godzin nadliczbowych lista nagród lub premii itd. Listy te możemy drukować dla poszczególnych grup pracowniczych co dodatkowo poszerza możliwości grupowania danych o wynagrodzeniu.
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ ?
KONTAKT  KONTAKT 