PODSTAWY NALICZENIA
ZASIŁEK CHOROBOWY
ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie za okres choroby.

Za okres choroby do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, wynagrodzenie wypłaca pracodawca. W przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia, okres ten wynosi 14 dni. Za ten okres, pracownik otrzymuje 80% podstawy wymiaru wynagrodzenia za okres choroby. Za niezdolność do pracy która jest wynikiem wypadku w drodze do pracy lub z pracy, choroby przypadającej w okresie ciąży, poddaniu się niezbędnym badaniom i czynnościom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów, pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. Za okres pobytu w szpitalu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 70% podstawy wymiaru wynagrodzenia za okres choroby.

Zasiłek chorobowy.

ZUS wypłaca zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Dotyczy to tylko firm, które do ubezpieczenia zgłaszają nie więcej niż 20 osób. Pracownikom firm, które do ubezpieczenia zgłaszają więcej niż 20 osób, zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca i pracodawca rozlicza ten zasiłek z ZUS.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego /zasiłku chorobowego/.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia za okres choroby oblicza się sumując wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy dzieląc przez 12. Jeśli pracownik nie przepracował jeszcze tego okresu to podstawę liczymy z faktycznego okresu zatrudnienia. Do ustalenia podstawy przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne / aktualnie 13,71%, informacja ZUS /.

Przykład 1

pracownik co miesiąc otrzymuje stałą kwotę wynagrodzenia brutto = 2 000 zł średnia z 12 miesięcy, które pracownik przepracował = (12 x 2 000 zł) / 12 miesięcy = 2 000 zł kwota składek na ubezpieczenia społeczne do odliczenia = 2 000 zł x 13,71% = 274,20 zł Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego = 2 000 zł – 274,20 zł = 1 725,80 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie za okres choroby i jak obliczyć potracenie

wynagrodzenia za okres choroby.

Przykład 2

wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi w miesiącu L4 : 2 000 zł liczba dni choroby w miesiącu z L4 : 4 dni ilość dni wg ZUS : 30 dni procent wynagrodzenia za okres choroby : 80% podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego : 1 725,80 zł /Przykład 1/

Wynagrodzenie za okres choroby /zasiłku chorobowego / :

wynagrodzenie za dzień choroby = podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego / Ilość dni wg ZUS dzienna podstawa wynagrodzenia = wynagrodzenie za dzień choroby x procent wynagrodzenia za okres choroby wynagrodzenie za okres choroby = dzienna podstawa chorobowego x liczba dni choroby z L4 Wynagrodzenie liczymy w następującej kolejności : wynagrodzenie za okres choroby = (podstawa wymiaru wynag. / Ilość dni wg ZUS) x procent wynagrodzenia za okres choroby x liczba dni choroby z L4 = (1 725,80 zł / 30 dni) x 80% x 4 dni = 184,0853... zł = 184,09 zł /zaokr. do 0,01 zł/

Potrącenie wynagrodzenia za okres choroby z wynagrodzenia brutto pracownika :

potrącenie wynagrodzenia za dzień choroby = Wynagrodzenie brutto przysługujące w miesiącu L4 / ilość dni wg ZUS potrącenie wynagrodzenia za okres choroby = potrącenie wynagrodzenia za dzień choroby * liczba dni choroby z L4 Potracenie liczymy w następującej kolejności : potrącenie wynagrodzenia za okres choroby = (podstawa wymiaru : ilość dni wg ZUS ) x liczba dni choroby z L4 = (2 000 zł : 30 dni) x 4 dni = 266,66(66) zł = 266,67

Wynagrodzenia brutto po rozliczeniu L4 :

wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi w miesiącu L4 = 2 000 zł wynagrodzenie za okres 4 dni L4 = 184,09 zł potrącenie wynagrodzenia za okres 4 dni L4 = 266,67 zł Kwota brutto = wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi w miesiącu L4 + Wynagrodzenie za okres L4 - Potrącenie wynagrodzenia za okres L4 = 2 000 zł + 184,09 zł - 266,67 zł = 1 917,42 zł Kilka dodatkowych przykadów liczenia wynagrodzenia chorobowego. Zobacz przycisk poniżej.

WARTO ZNAĆ

Kodeks pracy /Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141/, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz U. 2004 Nr 210 Poz. 2135/

PROGRAM DO PŁAC

Prosty i intuicyjny program do liczenia wynagrodzenia. Chorobowe, urlopy, nadgodziny, ZUS, PIT.
   PRZYKŁADY ROZLICZEŃ L4    PRZYKŁADY ROZLICZEŃ L4
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ ?
POBIERZ PROGRAM

Wynagrodzenie za okres choroby.

Za okres choroby do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, wynagrodzenie wypłaca pracodawca. W przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia, okres ten wynosi 14 dni. Za ten okres, pracownik otrzymuje 80% podstawy wymiaru wynagrodzenia za okres choroby. Za niezdolność do pracy która jest wynikiem wypadku w drodze do pracy lub z pracy, choroby przypadającej w okresie ciąży, poddaniu się niezbędnym badaniom i czynnościom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów, pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. Za okres pobytu w szpitalu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 70% podstawy wymiaru wynagrodzenia za okres choroby.

Zasiłek chorobowy.

ZUS wypłaca zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Dotyczy to tylko firm, które do ubezpieczenia zgłaszają nie więcej niż 20 osób. Pracownikom firm, które do ubezpieczenia zgłaszają więcej niż 20 osób, zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca i pracodawca rozlicza ten zasiłek z ZUS.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia

chorobowego /zasiłku chorobowego/.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia za okres choroby oblicza się sumując wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy dzieląc przez 12. Jeśli pracownik nie przepracował jeszcze tego okresu to podstawę liczymy z faktycznego okresu zatrudnienia. Do ustalenia podstawy przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne / aktualnie 13,71%, informacja ZUS /.

Przykład 1

pracownik co miesiąc otrzymuje stałą kwotę wynagrodzenia brutto = 2 000 zł średnia z 12 miesięcy, które pracownik przepracował = (12 x 2 000 zł) / 12 miesięcy = 2 000 zł kwota składek na ubezpieczenia społeczne do odliczenia = 2 000 zł x 13,71% = 274,20 zł Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego = 2 000 zł – 274,20 zł = 1 725,80 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie za okres

choroby i jak obliczyć potracenie

wynagrodzenia za okres choroby.

Przykład 2

wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi w miesiącu L4 : 2 000 zł liczba dni choroby w miesiącu z L4 : 4 dni ilość dni wg ZUS : 30 dni procent wynagrodzenia za okres choroby : 80% podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego : 1 725,80 zł /Przykład 1/

Wynagrodzenie za okres choroby /zasiłku chorobowego / :

wynagrodzenie za dzień choroby = podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego / Ilość dni wg ZUS dzienna podstawa wynagrodzenia = wynagrodzenie za dzień choroby x procent wynagrodzenia za okres choroby wynagrodzenie za okres choroby = dzienna podstawa chorobowego x liczba dni choroby z L4 Wynagrodzenie liczymy w następującej kolejności : wynagrodzenie za okres choroby = (podstawa wymiaru wynag. / Ilość dni wg ZUS) x procent wynagrodzenia za okres choroby x liczba dni choroby z L4 = (1 725,80 zł / 30 dni) x 80% x 4 dni = 184,0853... zł = 184,09 zł /zaokr. do 0,01 zł/

Potrącenie wynagrodzenia za okres choroby z wynagrodzenia

brutto pracownika :

potrącenie wynagrodzenia za dzień choroby = Wynagrodzenie brutto przysługujące w miesiącu L4 / ilość dni wg ZUS potrącenie wynagrodzenia za okres choroby = potrącenie wynagrodzenia za dzień choroby * liczba dni choroby z L4 Potracenie liczymy w następującej kolejności : potrącenie wynagrodzenia za okres choroby = (podstawa wymiaru : ilość dni wg ZUS ) x liczba dni choroby z L4 = (2 000 zł : 30 dni) x 4 dni = 266,66(66) zł = 266,67 zł

Wynagrodzenia brutto po rozliczeniu L4 :

wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi w miesiącu L4 = 2 000 zł wynagrodzenie za okres 4 dni L4 = 184,09 zł potrącenie wynagrodzenia za okres 4 dni L4 = 266,67 zł Kwota brutto = wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi w miesiącu L4 + Wynagrodzenie za okres L4 - Potrącenie wynagrodzenia za okres L4 = 2 000 zł + 184,09 zł - 266,67 zł = 1 917,42 zł Kilka dodatkowych przykadów liczenia wynagrodzenia chorobowego. Zobacz przycisk poniżej.

PROGRAM DO PŁAC

Prosty i intuicyjny program do liczenia wynagrodzenia. Chorobowe, urlopy, nadgodziny, ZUS, PIT.
   PRZYKŁADY ROZLICZEŃ L4    PRZYKŁADY ROZLICZEŃ L4
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ ?