fuzzland oprogramowanie dla firm

Nie możesz dostać gotowego programu ? 

Często się zdarza, że potrzebujemy rozwiązania którego nie  można kupić lub jest to część dużego systemu za duże pieniądze. Jeśli chcesz lepiej usprawnić i lepiej zorganizować pracę  w twojej firmie i to niewielkim kosztem zgłoś się do nas. Pomożemy.
Nie musisz kupować programu do liczenia wynagrodzenia w twojej firmie. Skorzystaj z darmowego o dużych możliwościach programu Płace.

Program Płace i Kadry dla małych firm i biur rachunkowych.

O programie.

Płace   i   Kadry   to   program   dla   małych   i   średnich   firm.   Doskonale   sprawuje   się też   w   biurach   rachunkowych.   Można   go   zainstalować   na   wielu   stanowiskach. Program   spełniaja   wszystkie   wymagania   do   naliczenia,   drukowania   list   płac   i kart   wynagrodzeń,   generowania   deklaracji   PIT   11   i   PIT-4R.   W   programach uwzględniono    kilkadziesiąt    składników    płacowych.    Celem    jest    stworzenie programu    bardzo    prostego    i    intuicyjnego     w    obsłudze,    mającego    duże możliwości    kreowania    płac    w    firmie,    przy    jednocześnie    bardzo    niskich kosztach dla firmy - co jest nadrzędnym celem dla programu.  

Stwórz system wynagrodzeń według potrzeb.

Program      policzy      wynagrodzenie      pracownika      :       dla      stawki zasadniczej,   dla   stawki   godzinowej   i   od   umów   cywilnoprawnych   /umowa zlecenie    i    umowa    o    dzieło /.     W    naliczanym    wynagrodzeniu    możemy policzyć    dodatki    płacowe    jak    :    dodatek    stażowy,    dodatek    funkcyjny, premie   i   nagrody,   dodatek   BHP,   deputat   i   wiele   innych.   W   programach rozliczymy   wynagrodzenie   za   godziny   nadliczbowe,   wynagrodzenie   za pracę    w    nocy,    wynagrodzenie    za    urlop,    wynagrodzenie    chorobowe, różne zasiłki i potrącenia z wynagrodzenia. Skł adki   ZUS,   składka   zdrowotna,   zaliczka   na   podatek.    Składki   na   ubezpieczenie   społeczne   program   naliczy   z podziałem   finansowania   przez   płatnika   i   ubezpieczonego.   Każdemu   pracownikowi   ustawimy   :   stawkę   podatku,   koszty   i ulgę   podatkową.   Rozliczenie   wynagrodzenia   zostanie   dokonane   na   podstawie   miesięcznego   czasu   pracy   pracownika. Wszystkie parametry potrzebne do naliczenia ZUS i PIT można samodzielnie zmieniać w panelu Ustawienia programu.

Wydruk list płac i kart wynagrodzeń.

Lista   płac   2017,   2018,   2019   itd ..   Podstawowymi   dokumentami   drukowanymi przez   program   są   listy   płac.   Możemy   je   drukować   w   różnych   wariantach, decydować   jakie   elementy   wynagrodzenia   i   w   jakiej   kolejności   znajdą   się   na wydrukach.     Dzięki     kreatorowi     wydruków     stworzymy     12     dowolnych wzorów   listy   płac   dla   jednego   miesiąca.    Listy   płac   można   drukować   z podziałem na grupy pracownicze. Karta   wynagrodzeń.    W   programach   można   utworzyć   5   wzorów   kart   wynagrodzenia.   Tworzy   się   je   podobnie   jak   wzory list   płac   przy   pomocy   kreatora.   W   każdej   karcie   podsumujemy   składniki   wynagrodzeń   i   obliczymy   średnie   wartości składników   za   okres   do   24   miesięcy.   Oprócz   standardowej   karty   możemy   utworzyć   karty   służące   do   rozliczeń   PIT,   ZUS, czasu pracy, wyliczeń podstaw wynagrodzenia urlopowego, chorobowego itd.
Aktualizacja strony :  14 luty 2019
Jak liczyć wynagrodzenie pracownika.

Nie możesz dostać gotowego

programu ?  

Często się zdarza, że potrzebujemy rozwiązania którego nie  można kupić lub jest to część dużego systemu za duże pieniądze. Jeśli chcesz lepiej usprawnić i lepiej zorganizować pracę  w twojej firmie i to niewielkim kosztem zgłoś się do nas. Pomożemy.
Aktualizacja strony : 14.02.2018
Jak liczyć wynagrodzenie pracownika.
Nie musisz kupować programu do liczenia wynagrodzenia w twojej firmie. Skorzystaj z darmowego o dużych możliwościach programu Płace.

Program Płace i Kadry dla małych firm i

biur rachunkowych.

O programie.

Płace      i      Kadry      to program   dla   małych   i średnich                firm. Doskonale     sprawuje się     też     w     biurach   Można     go     zainstalować     na     wielu     stanowiskach. Program      spełniaja      wszystkie      wymagania      do naliczenia,   drukowania   list   płac   i   kart   wynagrodzeń, generowania      deklaracji      PIT      11      i      PIT-4R.      W programach    uwzględniono    kilkadziesiąt    składników płacowych.   Celem   jest   stworzenie   programu   bardzo prostego   i   intuicyjnego    w   obsłudze,   mającego   duże możliwości       kreowania       płac       w       firmie,       przy jednocześnie   bardzo   niskich   kosztach   dla   firmy   - co jest nadrzędnym celem dla programu.  

Stwórz system wynagrodzeń według potrzeb.

Program          policzy   pracownika      :       dla stawki       zasadniczej, dla   stawki   godzinowej i            od            umów   /umowa   zlecenie   i   umowa   o   dzieło /.    W   naliczanym wynagrodzeniu   możemy   policzyć   dodatki   płacowe   jak :    dodatek    stażowy,    dodatek    funkcyjny,    premie    i nagrody,    dodatek    BHP,    deputat    i    wiele    innych.    W programach    rozliczymy    wynagrodzenie    za    godziny nadliczbowe,     wynagrodzenie     za     pracę     w     nocy, wynagrodzenie   za   urlop,   wynagrodzenie   chorobowe, różne zasiłki i potrącenia z wynagrodzenia. Skł adki    ZUS,    składka    zdrowotna,    zaliczka    na podatek.      Składki     na     ubezpieczenie     społeczne program    naliczy    z    podziałem    finansowania    przez płatnika    i    ubezpieczonego.    Każdemu    pracownikowi ustawimy   :   stawkę   podatku,   koszty   i   ulgę   podatkową. Rozliczenie    wynagrodzenia    zostanie    dokonane    na podstawie    miesięcznego    czasu    pracy    pracownika. Wszystkie   parametry   potrzebne   do   naliczenia   ZUS   i PIT      można      samodzielnie      zmieniać      w      panelu Ustawienia programu.

Wydruk list płac i kart wynagrodzeń.

Lista   płac   2017,   2018, 2019                          itd .. P   o   d   s   t   a   w   o   w   y   m   i     d   o   k   u   m   e   n   t   a   m   i     drukowanymi          przez program    są    listy    płac. Możemy      je      drukować      w      różnych      wariantach, decydować   jakie   elementy   wynagrodzenia   i   w   jakiej kolejności      znajdą      się      na      wydrukach.      Dzięki kreatorowi    wydruków    stworzymy    12    dowolnych wzorów   listy   płac   dla   jednego   miesiąca.    Listy   płac można drukować z podziałem na grupy pracownicze. Karta      wynagrodzeń.       W      programach      można utworzyć   5   wzorów   kart   wynagrodzenia.   Tworzy   się je   podobnie   jak   wzory   list   płac   przy   pomocy   kreatora. W        każdej        karcie        podsumujemy        składniki wynagrodzeń       i       obliczymy       średnie       wartości składników     za     okres     do     24     miesięcy.     Oprócz standardowej   karty   możemy   utworzyć   karty   służące do     rozliczeń     PIT,     ZUS,     czasu     pracy,     wyliczeń podstaw    wynagrodzenia    urlopowego,    chorobowego itd.
fuzzland oprogramowanie dla firm
Zobacz przykady liczenia wynagrodzeń Zobacz przykady liczenia wynagrodzeń