fuzzland oprogramowanie dla firm

Nie możesz dostać gotowego programu ? 

Często się zdarza, że potrzebujemy rozwiązania którego nie  można kupić lub jest to część dużego systemu za duże pieniądze. Jeśli chcesz lepiej usprawnić i lepiej zorganizować pracę  w twojej firmie i to niewielkim kosztem zgłoś się do nas. Pomożemy.
Nie musisz kupować programu do liczenia wynagrodzenia w twojej firmie. Skorzystaj z darmowego o dużych możliwościach programu Płace.

Lista wynagrodzeń, kalkulator płac, lista płac, płace i kadry.

O programach.

L ista   wynagrodzeń,   Płace,   Płace   i   Kadry   to   programy   płacowe   dla   małych   i średnich     firm.     Jest     też     wersja     dla     biur     rachunkowych     którą     można zainstalować   na   5   stanowiskach.   Programy   spełniają   wszystkie   wymagania do   naliczenia,   drukowania   list   płac   i   kart   wynagrodzeń,   generowania   deklaracji PIT    11    i    PIT-4R.    W    programach    uwzględniono    kilkadziesiąt    składników płacowych.   Celem   jest   stworzenie   programu   bardzo   prostego,   intuicyjnego   w obsłudze,     mającego     duże     możliwości     kreowania     płac     w     firmie     przy jednocześnie   bardzo   niskich   kosztach   dla   firmy.    Aktualizacje   programu   bezpłatne tak jak pomoc przy instalowaniu i obsłudze programu. Program   powstaje   przy   współpracy   z   licznymi   firmami   prawnymi   i   fizycznymi   oraz   biurami   rachunkowymi.   Sugestie   i propozycje   tych   firm   mają   duży   wpływ   na   rozwój   programu.   Mamy   prawie   200   firm   o   różnych   profilach   z   którymi   stale współpracyjemy i kilka tysięcy użytkowników którzy korzystają z naszych programów.

Stwórz system wynagrodzeń według potrzeb.

Programy   policzą   wynagrodzenie   pracownika   :    dla   stawki   zasadniczej,   dla stawki   godzinowej   i   od   umów   cywilnoprawnych   /umowa   zlecenie   i   umowa   o dzieło /.    W   naliczanym   wynagrodzeniu   możemy   policzyć   dodatki   płacowe   jak   : dodatek   stażowy,   dodatek   funkcyjny,   premie   i   nagrody,   dodatek   BHP,   deputat   i wiele     innych.     W     programach     rozliczymy     wynagrodzenie     za     godziny nadliczbowe,    wynagrodzenie    za    pracę    w    nocy,    wynagrodzenie    za    urlop, wynagrodzenie chorobowe, różne zasiłki i potrącenia z wynagrodzenia. Skł adki   ZUS,   składka   zdrowotna,   zaliczka   na   podatek.    Składki   na   ubezpieczenie   społeczne   program   naliczy   z podziałem   finansowania   przez   płatnika   i   ubezpieczonego.   Każdemu   pracownikowi   ustawimy   :   stawkę   podatku,   koszty   i ulgę   podatkową.   Rozliczenie   wynagrodzenia   zostanie   dokonane   na   podstawie   miesięcznego   czasu   pracy   pracownika. Wszystkie parametry potrzebne do naliczenia ZUS i PIT można samodzielnie zmieniać w panelu Ustawienia programu.

Wydruk list płac i kart wynagrodzeń.

Lista   płac   2016,   2017,   2018   itd ..   Podstawowymi   dokumentami   drukowanymi przez   program   są   listy   płac.   Możemy   je   drukować   w   różnych   wariantach, decydować   jakie   elementy   wynagrodzenia   i   w   jakiej   kolejności   znajdą   się   na wydrukach.     Dzięki     kreatorowi     wydruków     stworzymy     12     dowolnych wzorów    listy    płac.     Listy    płac    można    drukować    z    podziałem    na    grupy pracownicze. Karta   wynagrodzeń.    W   programach   można   utworzyć   5   wzorów   kart   wynagrodzenia.   Tworzy   się   je   podobnie   jak   wzory list   płac   przy   pomocy   kreatora.   W   każdej   karcie   podsumujemy   składniki   wynagrodzeń   i   obliczymy   średnie   wartości składników   za   okres   do   24   miesięcy.   Oprócz   standardowej   karty   możemy   utworzyć   karty   służące   do   rozliczeń   PIT,   ZUS, czasu pracy, wyliczeń podstaw wynagrodzenia urlopowego, chorobowego itd.
Aktualizacja strony :  18 styczeń 2018
Jak liczyć wynagrodzenie pracownika.

Nie możesz dostać gotowego

programu ?  

Często się zdarza, że potrzebujemy rozwiązania którego nie  można kupić lub jest to część dużego systemu za duże pieniądze. Jeśli chcesz lepiej usprawnić i lepiej zorganizować pracę  w twojej firmie i to niewielkim kosztem zgłoś się do nas. Pomożemy.
Aktualizacja strony : 18.01.2018
Jak liczyć wynagrodzenie pracownika.
Nie musisz kupować programu do liczenia wynagrodzenia w twojej firmie. Skorzystaj z darmowego o dużych możliwościach programu Płace.
Zobacz program

Lista wynagrodzeń, kalkulator płac,

lista płac, płace i kadry.

O programach.

L ista       wynagrodzeń, Płace,    Płace    i    Kadry to   programy   płacowe dla   małych   i   średnich firm.    Jest    też    wersja dla                          biur rachunkowych      którą można   zainstalować   na   5   stanowiskach.   Programy spełniają      wszystkie      wymagania      do      naliczenia, drukowania   list   płac   i   kart   wynagrodzeń,   generowania deklaracji      PIT      11      i      PIT-4R.      W      programach uwzględniono    kilkadziesiąt    składników    płacowych. Celem    jest    stworzenie    programu    bardzo    prostego, intuicyjnego   w   obsłudze,   mającego   duże   możliwości kreowania   płac   w   firmie   przy   jednocześnie   bardzo niskich   kosztach   dla   firmy.    Aktualizacje   programu są    bezpłatne    tak    jak    pomoc    przy    instalowaniu    i obsłudze programu. Program   powstaje   przy   współpracy   z   licznymi   firmami prawnymi   i   fizycznymi   oraz   biurami   rachunkowymi. Sugestie   i   propozycje   tych   firm   mają   duży   wpływ   na rozwój   programu.   Mamy   prawie   200   firm   o   różnych profilach    z    którymi    stale    współpracyjemy    i    kilka tysięcy    użytkowników    którzy    korzystają    z    naszych programów.

Stwórz system wynagrodzeń według potrzeb.

Programy        policzą   pracownika      :       dla stawki       zasadniczej, dla   stawki   godzinowej i            od            umów   /umowa   zlecenie   i   umowa   o   dzieło /.    W   naliczanym wynagrodzeniu   możemy   policzyć   dodatki   płacowe   jak :    dodatek    stażowy,    dodatek    funkcyjny,    premie    i nagrody,    dodatek    BHP,    deputat    i    wiele    innych.    W programach    rozliczymy    wynagrodzenie    za    godziny nadliczbowe,     wynagrodzenie     za     pracę     w     nocy, wynagrodzenie   za   urlop,   wynagrodzenie   chorobowe, różne zasiłki i potrącenia z wynagrodzenia. Skł adki    ZUS,    składka    zdrowotna,    zaliczka    na podatek.      Składki     na     ubezpieczenie     społeczne program    naliczy    z    podziałem    finansowania    przez płatnika    i    ubezpieczonego.    Każdemu    pracownikowi ustawimy   :   stawkę   podatku,   koszty   i   ulgę   podatkową. Rozliczenie    wynagrodzenia    zostanie    dokonane    na podstawie    miesięcznego    czasu    pracy    pracownika. Wszystkie   parametry   potrzebne   do   naliczenia   ZUS   i PIT      można      samodzielnie      zmieniać      w      panelu Ustawienia programu.

Wydruk list płac i kart wynagrodzeń.

Lista   płac   2016,   2017, 2018                          itd .. P   o   d   s   t   a   w   o   w   y   m   i     d   o   k   u   m   e   n   t   a   m   i     drukowanymi          przez program    są    listy    płac. Możemy      je      drukować      w      różnych      wariantach, decydować   jakie   elementy   wynagrodzenia   i   w   jakiej kolejności      znajdą      się      na      wydrukach.      Dzięki kreatorowi    wydruków    stworzymy    12    dowolnych wzorów    listy    płac.     Listy    płac    można    drukować    z podziałem na grupy pracownicze. Karta      wynagrodzeń.       W      programach      można utworzyć   5   wzorów   kart   wynagrodzenia. Tworzy   się   je podobnie   jak   wzory   list   płac   przy   pomocy   kreatora.   W każdej   karcie   podsumujemy   składniki   wynagrodzeń   i obliczymy   średnie   wartości   składników   za   okres   do 24    miesięcy.    Oprócz    standardowej    karty    możemy utworzyć   karty   służące   do   rozliczeń   PIT,   ZUS,   czasu pracy,   wyliczeń   podstaw   wynagrodzenia   urlopowego, chorobowego itd.

Informacje

Licencja i wsparcie.

Program Lista wynagrodzeń, jest programem bezpłatnym i można go używać bez ograniczeń do celów komercyjnych. Użytkownicy którzy zarejestrują program otrzymują bezpłatne wsparcie telefoniczne i mailowe w zakresie obsługi i konfiguracji programów.
fuzzland oprogramowanie dla firm
Zobacz przykady liczenia wynagrodzeń Zobacz przykady liczenia wynagrodzeń