fuzzland oprogramowanie dla firm

Nie możesz dostać gotowego programu ? 

Często się zdarza, że potrzebujemy rozwiązania którego nie  można kupić lub jest to część dużego systemu za duże pieniądze. Jeśli chcesz lepiej usprawnić i lepiej zorganizować pracę  w twojej firmie i to niewielkim kosztem zgłoś się do nas. Pomożemy.
Nie musisz kupować programu do liczenia wynagrodzenia w twojej firmie. Skorzystaj z darmowego o dużych możliwościach programu Płace.

Lista wynagrodzeń, kalkulator płac, lista płac, płace i kadry.

O programach.

Lista    wynagrodzeń,    Płace,    Płace    i    Kadry    to    programy    płacowe    dla    małych    i średnich   firm.   Jest   też   wersja   dla   biur   rachunkowych   którą   można   zainstalować   na 5     stanowiskach.     Programy     spełniają     wszystkie     wymagania     do     naliczenia, drukowania   list   płac   i   kart   wynagrodzeń,   generowania   deklaracji   PIT   11   i   PIT-4R. W    programach    uwzględniono    kilkadziesiąt    składników    płacowych.    Celem    jest stworzenie   programu   bardzo   prostego,   intuicyjnego   w   obsłudze,   mającego   duże możliwości   kreowania   płac   w   firmie   przy   jednocześnie   bardzo   niskich   kosztach dla   firmy.    Aktualizacje   programu   są   bezpłatne   tak   jak   pomoc   przy   instalowaniu   i obsłudze programu. Program   powstaje   przy   współpracy   z   licznymi   firmami   prawnymi   i   fizycznymi   oraz biurami   rachunkowymi.   Sugestie   i   propozycje   tych   firm   mają   duży   wpływ   na   rozwój   programu.   Mamy   prawie   200   firm   o różnych profilach z którymi stale współpracyjemy i kilka tysięcy użytkowników którzy korzystają z naszych programów.

Stwórz system wynagrodzeń według potrzeb firmy.

Programy   policzą   wynagrodzenie   pracownika   :    dla   stawki   zasadniczej,   dla   stawki godzinowej    i    od    umów    cywilnoprawnych    /umowa    zlecenie    i    umowa    o    dzieło /.     W naliczanym   wynagrodzeniu   możemy   policzyć   dodatki   płacowe   jak   :   dodatek   stażowy, dodatek    funkcyjny,    premie    i    nagrody,    dodatek    BHP,    deputat    i    wiele    innych.    W programach   rozliczymy   wynagrodzenie   za   godziny   nadliczbowe,   wynagrodzenie   za pracę   w   nocy,   wynagrodzenie   za   urlop,   wynagrodzenie   chorobowe,   różne   zasiłki   i potrącenia z wynagrodzenia. Skł adki   ZUS,   składka   zdrowotna,   zaliczka   na   podatek.    Składki   na   ubezpieczenie   społeczne   program   naliczy   z podziałem   finansowania   przez   płatnika   i   ubezpieczonego.   Każdemu   pracownikowi   ustawimy   :   stawkę   podatku,   koszty   i ulgę   podatkową.   Rozliczenie   wynagrodzenia   zostanie   dokonane   na   podstawie   miesięcznego   czasu   pracy   pracownika. Wszystkie parametry potrzebne do naliczenia ZUS i PIT można samodzielnie zmieniać w panelu Ustawienia programu.

Wydruk list płac i kart wynagrodzeń.

Lista   płac   2016,   2017,   2018   itd ..   Podstawowymi   dokumentami   drukowanymi   przez program   są   listy   płac.   Możemy   je   drukować   w   różnych   wariantach,   decydować   jakie elementy    wynagrodzenia    i    w    jakiej    kolejności    znajdą    się    na    wydrukach.    Dzięki kreatorowi    wydruków    stworzymy    12    dowolnych    wzorów    listy    płac.     Listy    płac można drukować z podziałem na grupy pracownicze. Karta   wynagrodzeń.    W   programach   można   utworzyć   5   wzorów   kart   wynagrodzenia.   Tworzy   się   je   podobnie   jak   wzory list   płac   przy   pomocy   kreatora.   W   każdej   karcie   podsumujemy   składniki   wynagrodzeń   i   obliczymy   średnie   wartości składników   za   okres   do   24   miesięcy.   Oprócz   standardowej   karty   możemy   utworzyć   karty   służące   do   rozliczeń   PIT,   ZUS, czasu pracy, wyliczeń podstaw wynagrodzenia urlopowego, chorobowego itd.
Aktualizacja strony :  15 wrzesień 2018
Jak liczyć wynagrodzenie pracownika.

Nie możesz dostać gotowego

programu ?  

Często się zdarza, że potrzebujemy rozwiązania którego nie  można kupić lub jest to część dużego systemu za duże pieniądze. Jeśli chcesz lepiej usprawnić i lepiej zorganizować pracę  w twojej firmie i to niewielkim kosztem zgłoś się do nas. Pomożemy.
Aktualizacja strony : 15 wrzesień 2018
Jak liczyć wynagrodzenie pracownika.
Nie musisz kupować programu do liczenia wynagrodzenia w twojej firmie. Skorzystaj z darmowego o dużych możliwościach programu Płace.
Zobacz program

Lista wynagrodzeń, kalkulator płac,

lista płac, płace i kadry.

O programach.

Lista   wynagrodzeń,   Płace,   Płace   i   Kadry   to   programy płacowe   dla   małych   i średnich   firm.   Jest   też wersja         dla         biur rachunkowych      którą można     zainstalować na     5     stanowiskach. Programy       spełniają wszystkie   wymagania do      naliczenia,      drukowania      list      płac      i      kart wynagrodzeń,   generowania   deklaracji   PIT   11   i   PIT- 4R.     W     programach     uwzględniono     kilkadziesiąt składników      płacowych.      Celem      jest      stworzenie programu   bardzo   prostego,   intuicyjnego   w   obsłudze, mającego   duże   możliwości   kreowania   płac   w   firmie przy    jednocześnie    bardzo    niskich    kosztach    dla firmy.    Aktualizacje    programu    są    bezpłatne    tak    jak pomoc przy instalowaniu i obsłudze programu. Program   powstaje   przy   współpracy   z   licznymi   firmami prawnymi   i   fizycznymi   oraz   biurami   rachunkowymi. Sugestie   i   propozycje   tych   firm   mają   duży   wpływ   na rozwój   programu.   Mamy   prawie   200   firm   o   różnych profilach    z    którymi    stale    współpracyjemy    i    kilka tysięcy    użytkowników    którzy    korzystają    z    naszych programów.

Stwórz system wynagrodzeń według potrzeb

firmy.

Programy        policzą   pracownika      :       dla stawki       zasadniczej, dla   stawki   godzinowej i            od            umów cywilnoprawnych   /umowa   zlecenie   i   umowa   o   dzieło /.   W     naliczanym     wynagrodzeniu     możemy     policzyć dodatki    płacowe    jak    :    dodatek    stażowy,    dodatek funkcyjny,   premie   i   nagrody,   dodatek   BHP,   deputat   i wiele        innych.        W        programach        rozliczymy wynagrodzenie          za          godziny          nadliczbowe, wynagrodzenie   za   pracę   w   nocy,   wynagrodzenie   za urlop,    wynagrodzenie    chorobowe,    różne    zasiłki    i potrącenia z wynagrodzenia. Skł adki    ZUS,    składka    zdrowotna,    zaliczka    na podatek.      Składki     na     ubezpieczenie     społeczne program    naliczy    z    podziałem    finansowania    przez płatnika    i    ubezpieczonego.    Każdemu    pracownikowi ustawimy   :   stawkę   podatku,   koszty   i   ulgę   podatkową. Rozliczenie    wynagrodzenia    zostanie    dokonane    na podstawie    miesięcznego    czasu    pracy    pracownika. Wszystkie   parametry   potrzebne   do   naliczenia   ZUS   i PIT      można      samodzielnie      zmieniać      w      panelu Ustawienia programu.

Wydruk list płac i kart wynagrodzeń.

Lista       płac       2016, 2017,        2018        itd .. P   o   d   s   t   a   w   o   w   y   m   i     d   o   k   u   m   e   n   t   a   m   i     drukowanymi        przez program   są   listy   płac. Możemy    je    drukować w    różnych    wariantach,    decydować    jakie    elementy wynagrodzenia    i    w    jakiej    kolejności    znajdą    się    na wydrukach.         Dzięki         kreatorowi         wydruków stworzymy   12   dowolnych   wzorów   listy   płac.    Listy płac     można     drukować     z     podziałem     na     grupy pracownicze. Karta      wynagrodzeń.       W      programach      można utworzyć   5   wzorów   kart   wynagrodzenia. Tworzy   się   je podobnie   jak   wzory   list   płac   przy   pomocy   kreatora.   W każdej   karcie   podsumujemy   składniki   wynagrodzeń   i obliczymy   średnie   wartości   składników   za   okres   do 24    miesięcy.    Oprócz    standardowej    karty    możemy utworzyć   karty   służące   do   rozliczeń   PIT,   ZUS,   czasu pracy,   wyliczeń   podstaw   wynagrodzenia   urlopowego, chorobowego itd.

Informacje

Licencja i wsparcie.

Program                Lista wynagrodzeń,          jest p    r    o    g    r    a    m    e    m      bezpłatnym     i     można go używać bez ograniczeń do celów komercyjnych. Użytkownicy    którzy    zarejestrują    program    otrzymują bezpłatne   wsparcie   telefoniczne   i   mailowe   w   zakresie obsługi i konfiguracji programów.
Jak liczyć wynagrodzenie ? składki ZUS zaliczka na podatek godziny nadliczbowe godziny nocne wynagrodzenie za urlop wynagrodzenie chorobowe zasiłek chorobowy
Parametry wynagrodzenia. Parametry ZUS Parametry PIT
fuzzland oprogramowanie dla firm
Zobacz przykady liczenia wynagrodzeń Zobacz przykady liczenia wynagrodzeń