PROGRAM DO PŁAC

Prosty i intuicyjny program do liczenia wynagrodzenia. Chorobowe, urlopy, nadgodziny, ZUS, PIT.

Program Płace dla małych firm i biur rachunkowych

99 firm obsługiwanych w jednym programie 99 pracowników na jednej liście wynagrodzeń 999 pracowników w kartotece pracowników dla każdej z firmy (aktywni + archiwum) dla biur rachunkowych instalacja na 5 komputerach

O programie

Program płacowy to program dla małych i średnich firm. Doskonale sprawdza się też w biurach rachunkowych. Można go zainstalować na wielu stanowiskach. Program spełnia wszystkie wymagania do naliczenia, drukowania list płac i kart wynagrodzeń, generowania deklaracji PIT 11 i PIT-4R. W programie uwzględniono kilkadziesiąt składników płacowych. Program jest bardzo prostym i intuicyjnym w obsłudze, jednocześnie mającym duże możliwości kreowania płac w firmie, przy jednocześnie bardzo niskich kosztach dla firmy - co jest nadrzędnym celem dla programu.

Stwórz system wynagrodzeń według potrzeb.

Program do płac policzy wynagrodzenie pracownika z : stawka zasadnicza, stawka godzinowa i umowa cywilno-prawna : umowa zlecenie i umowa o dzieło . W naliczanym wynagrodzeniu możemy policzyć dodatkowo różne dodatki jak : dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, premia procentowa, premia kwotowa, różne nagrody, deputat i wiele innych. W programach rozliczymy wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych, wynagrodzenie za urlop, wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i inne, potrącenia z wynagrodzenia i wiele innych. Skł adki ZUS, Pracownicze plany kapitałowe PPK, składka zdrowotna, zaliczka na podatek dochodowy. Składki na ubezpieczenie społeczne program naliczy z podziałem finansowania przez płatnika i ubezpieczonego. Każdemu pracownikowi ustawimy : stawkę podatku, koszty i ulgę podatkową. Rozliczenie wynagrodzenia zostanie dokonane na podstawie miesięcznego czasu pracy pracownika. Wszystkie parametry potrzebne do naliczenia ZUS i PIT można samodzielnie zmieniać w panelu Ustawienia programu.

Wydruk list płac i kart wynagrodzeń.

Lista płac 2019, 2020 itd .. Podstawowymi dokumentami drukowanymi przez program listy płac. Możemy je drukować w różnych wariantach, decydować jakie elementy wynagrodzenia i w jakiej kolejności znajdą się na wydrukach. Dzięki kreatorowi wydruków stworzymy 12 dowolnych wzorów listy płac dla jednego miesiąca. Listy płac można drukować z podziałem na grupy pracownicze. Karta wynagrodzeń. W programach można utworzyć 5 wzorów kart wynagrodzenia. Tworzy się je podobnie jak wzory list płac przy pomocy kreatora. W każdej karcie podsumujemy składniki wynagrodzeń i obliczymy średnie wartości składników za okres do 24 miesięcy. Oprócz standardowej karty możemy utworzyć karty służące do rozliczeń PIT, ZUS, czasu pracy, wyliczeń podstaw wynagrodzenia urlopowego, chorobowego itd….

Program na jedno stanowisko. Dla biur rachunkowych 5 stanowisk. Obsługuje 99 firm i 99 pracowników na jednej liście w każdej z firm. W kartotece

można zarejestrować 999 pracowników dla każdej z 99 firm.

Jak liczyć wynagrodzenie pracownika ?

Jak liczyć wynagrodzenie ?

Wynagrodzenie brutto, netto, dodatki do wynagrodzenia, podstawy naliczeń. Składki ZUS, składka zdrowotna i zaliczka na podatek. Wynagrodzenie chorobowe, za urlop, godziny nadliczbowe. Kolejność liczenia, zaokrąglenia. Przykłady.
PŁACE 2024 OPROGRAMOWANIE DLA FIRM
607 040 628