fuzzland

Opis.

1.
Płace i Kadry
Nawigacja : przełączanie slajdów - strzałki w kółkach, klawisze kursorów   przełączanie stron - klawisze  PgUp i PgDn.
Program Lista wynagrodzeń jest programem bezpłatnym do zastosowań komercyjnych. Obsługuje 1 firmę /oprócz firmy Demo/ i do 5 pracowników na jednej liście. Programy Płace i Kadry są programami płatnymi. Obsługują do 10-99 firm i od 10 - 99 pracowników na jednej liście w zależności od wersji. Programy mają poszerzoną funkcjonalność w stosunku do programu Lista wynagrodzeń. W obu programach mamy do dyspozycji 12 wzorów list wynagrodzeń i 5 wzorów kart wynagrodzeń. Wzory list i kart są konfigurowane przez użytkownika według potrzeb jego firmy. W kartach wynagrodzeń wyliczymy sumy i średnie dowolnych składników wynagrodzenia za okres do 24 miesięcy wstecz.

Use arrow keys for navigation.

Don't show this again