fuzzland

Opis.

1.
Płace i Kadry
Nawigacja : przełączanie slajdów - strzałki w kółkach, klawisze kursorów przełączanie stron - klawisze PgUp i PgDn.
Program Płace i Kadry obsługuje do 99 firm i od 99 pracowników na jednej liście płac. W kartotece pracowników można zarejestrować 999 pracujących na umowę o pracę i umowę cywilno-prawną. W programie mamy do dyspozycji 12 wzorów list wynagrodzeń i 5 wzorów kart wynagrodzeń. Wzory list i kart są konfigurowane przez użytkownika według potrzeb jego firmy. W kartach wynagrodzeń wyliczymy sumy i średnie dowolnych składników wynagrodzenia za okres do 24 miesięcy wstecz.