fuzzland oprogramowanie dla firm
Instalacja programów

Nie możesz dostać gotowego programu ? 

Często się zdarza, że potrzebujemy rozwiązania którego nie  można kupić lub jest to część dużego systemu za duże pieniądze. Jeśli chcesz lepiej usprawnić i lepiej zorganizować pracę  w twojej firmie i to niewielkim kosztem zgłoś się do nas. Pomożemy.
Pobranie   programu   i   jego   instalacja   powinno   odbywać   się   bez   żadnych   problemów.   Czasami   /bardzo   rzadko/   może   pojawić   się   komunikat   o   braku   możliwości   pobrania   programu   z   tej   lokalizacji.   Spowodowane   jest   to chwilowymi   k ołpotami   na   ł ączach,   brakiem   dostępu   do   serwera   itp.   Należy   chwilę   odczekać   i   spróbować jeszcze raz. Komunikaty o zagrożeniach w czasie pobierania ! Jeśli   na   komputerze   jest   zainstalowane,   oprogramowanie   chroniące   komputer   przed   wirusami   i   programami niebezpiecznymi   może   pojawić   się   jako   jedyny   możliwy   komunikat   o   zagrożeniach   np.:   “Program   nie   jest często   pobierany   i   może   uszkodzić   urządzenie” ,   “Program   wymaga   uwagi”   itp.   Są   to   komunikaty,   które pojawiają   się   zaraz   po   umieszczeniu   nowych   wersji   programów   na   stronie   i   rzeczywiście   nie   są   jeszcze   zbyt często pobierane. Po paru dniach komunikaty te znikają. W   zależności   od   programu   zabezpieczającego   i   ustawionego   poziomu   zabezpieczenia,   mogą   nastąpić   w zasadzie   dwie   reakcje   tych   programów.   Pierwsza   -   przy   najwyższym   poziomie   zabezpieczeń:    ściągany program   jest   natychmiast   usuwany   z   dysku   lub   ma   0kB   pojemności   i   druga   -   przy   ustawieniach   gdzie użytkownik    decyduje    co    zrobić    :    pojawia    się    komunikat    dający    możliwość    pobrania    programu    mimo komunikatu   o   potencjalnych   zagrożeniach   opisanych   powyżej.   Jeśli   nie   ma   możliwości   pobrania   programu /przypadek   pierwszy/,    należy   tak   ustawić   poziom   zabezpieczeń   programu   antywirusowego,   by   komunikaty dawał y możliwość decyzji o pobraniu programu /przypadek drugi/ . Po   pobraniu   i   instalacji   programu   acowego ,   proszę   ponownie   uruchomić   program   antywirusowy   i   dla “świętego     spokoju”     sprawdzić     zainstalowany     program     pod     kontem     wirusów     i     innych     programów niebezpiecznych. Poziom zabezpieczeń przywrócić do poprzedniego. W szystkie    pliki    instalacyjne    pobierane    z    strony    Fuzzland,    są    wolne    od    wirusów,    programów niebezpiecznych,     szpiegujących,     reklam     itp..     Programy     nie     instalują     żadnych     dodatkowych programów,   wtyczek   itp.   innych   firm.   W   przypadku   wykrycia   wirusa   lub   z ośliwego   programu   przez program   zabezpieczający,   proszę   przerwać   pobieranie   i   sprawę   zg osić   do   Fuzzland.   Pojawiać   się mogą tylko komunikaty podobne do podanych powyżej i poniżej ! Cała witryna Fuzzland wraz z plikami instalacyjnymi, jest bardzo często sprawdzana pod kontem bezpieczeństwa i bardzo często zapisywana jest od nowa. Stosujemy wielopoziomową kontrolę naszej strony i naszych komputerów. Tysiące użytkowników programów, setki odwiedzających codziennie nasze strony / w porywach do 2500 indywidualnych IP/ świadczą o wysokim stopniu bezpieczeństwa naszych programów i stron www. W razie wątpliwości, problemów i informacji jak zainstalować program, prosimy o kontakt telefoniczny > Kontakt Uwaga ! Proszę   nie   instalować   programów   w   folderach   systemowych   np.:   Program   Files,   Pliki   programów (x86).   Programy instalują się domyślnie w folderze C:\Fuzzland. Programy   nie   instalują   żadnych   plików   poza   folderem   domyślym,   nie   żądają   dostępu   do   folderów systemowych i nie dokonują zmian w rejestrach systemowych. Należy    przynajmniej    raz    w    miesiącu    wykonywać    kopie    bezpieczeństwa    cał ego    folderu    gdzie zainstalowany   jest   program   np.:   C:\Fuzzland   na   zwenętrznym   nośniku.   W   przypadku   awarii   sprzętu wystarczy tylko tą kopie przywrócić i można od razu pracować. Programy    wymagają    dostępu    do    internetu    w    celu    :    rejestracji    /wysył ka    pliku    rejestracyjnego/     i aktualizacji   programów    /pobieranie   plików   aktualizacji/ .   Żadne   inne   dane   i   pliki   z   programu   nie   wysł ane i pobierane ! Przykładowa instalacja programów przy zabezpieczeniu przez Windows Defender. Program    Windows    Defender    jest    darmowym,    bardzo    dobrym     programem    firmy    Microsoft,    o    wysokiej skuteczności   ochrony   komputera   przed   zagrożeniami   z   internetu.   Jego   doskonała   integracja   z   systemem Windows    7,8,10    i    przeglądarką    Microsoft    Edge     pozwala    na    bezproblemową    pracę    komputera,    nie spowalnia   jego   działania   i   stanowy   doskona y   zestaw   chroniący   komputer   na   wysokim   poziomie .   Program   jest pozbawiony   wszystkich   “wodotrysków”   spotykanych   często   w   innych   darmowych   programach   tego   typu. Wszystkie te cechy stawiają go w czołówce programów zabezpieczających. Pamiętaj, żaden program nie zastąpi rozsądku ! Jak postąpić / dla Windows Defender / w sytuacji gdy pojawi poniższy się komunikat opisano w punktach 2 - 5. Jeśli komunikat z ostrzeżeniem się nie pojawił, punkty 2-5 pomijamy i przechodzimy do punktu 6.  
Aktualizacja strony :  15 wrzesień 2018
Wybiermy : Uruchom Pojawi się następne okienko .  
“Klikamy” w napis : Więcej informacji Okienko rozwinie się i pokażą się dodatkowe opcje.  
Wybieramy : Uruchom mimo to Pojawi się okienko instalatora programu .  
Dalej postępujemy według komunikatów z okienka instalacyjnego programu.  
1 1
2 2 3 3 4 4 5 5
W  razie problemów lub otrzymania szczegó owych informacji, prosimy o   kontakt .
Kiedy system Windows nie będzie miał zastrzerzeń pojawi się okienko pobierania pliku instalacyjnego.  
6 6
Wybieramy opcję : Zapisz Po   zapisaniu   pliku   instalacyjnego   programu   pojawi   się   następna   informacja   z   możliwością   uruchomienia instalatora programu.
7 7
Wybieramy opcję : Uruchom. Pojawi    się    okienko    instalacyjne    programu    jak    w    punkcie    4.    Dalej    postępujemy    zgodnie    z    poleceniami instalatora programu. W   zależności   od   wersji   systemu,   przeglądarki,   programu   zabezpieczającego,   wygląd   komunikatów   może   się różnić od tych na powyższych obrazkach, ale idea zawsze będzie taka sama.
8 8