fuzzland oprogramowanie dla firm
Instalacja programów

Nie możesz dostać gotowego programu ? 

Często się zdarza, że potrzebujemy rozwiązania którego nie  można kupić lub jest to część dużego systemu za duże pieniądze. Jeśli chcesz lepiej usprawnić i lepiej zorganizować pracę  w twojej firmie i to niewielkim kosztem zgłoś się do nas. Pomożemy.
Pobranie   programu   i   jego   instalacja   powinno   odbywać   się   bez   żadnych   problemów.   Czasami   /bardzo   rzadko/    może   pojawić się   komunikat   o   braku   możliwości   pobrania   programu   z   tej   lokalizacji.   Spowodowane   jest   to   chwilowymi   k ołpotami   na ł ączach, brakiem dostępu do serwera itp. Należy chwilę odczekać i spróbować jeszcze raz. Komunikaty o zagrożeniach w czasie pobierania ! Jeśli   na   komputerze   jest   zainstalowane,   oprogramowanie   chroniące   komputer   przed   wirusami   i   programami   niebezpiecznymi może   pojawić   się   jako   jedyny   możliwy   komunikat   o   zagrożeniach   np.:   “Program   nie   jest   często   pobierany   i   może   uszkodzić urządzenie” ,   “Program   wymaga   uwagi”   itp.   Są   to   komunikaty,   które   pojawiają   się   zaraz   po   umieszczeniu   nowych   wersji programów na stronie i rzeczywiście nie są jeszcze zbyt często pobierane. Po paru dniach komunikaty te znikają. W   zależności   od   programu   zabezpieczającego   i   ustawionego   poziomu   zabezpieczenia,   mogą   nastąpić   w   zasadzie   dwie reakcje    tych    programów.    Pierwsza    -    przy    najwyższym    poziomie    zabezpieczeń:     ściągany    program    jest    natychmiast usuwany   z   dysku   lub   ma   0kB   pojemności   i   druga   -   przy   ustawieniach   gdzie   użytkownik   decyduje   co   zrobić   :   pojawia   się komunikat   dający   możliwość   pobrania   programu   mimo   komunikatu   o   potencjalnych   zagrożeniach   opisanych   powyżej.   Jeśli nie    ma    możliwości    pobrania    programu    /przypadek    pierwszy/,     należy    tak    ustawić    poziom    zabezpieczeń    programu antywirusowego, by komunikaty dawał y możliwość decyzji o pobraniu programu /przypadek drugi/ . Po   pobraniu   i   instalacji   programu   acowego ,   proszę   ponownie   uruchomić   program   antywirusowy   i   dla   “świętego   spokoju” sprawdzić    zainstalowany    program    pod    kontem    wirusów    i    innych    programów    niebezpiecznych.    Poziom    zabezpieczeń przywrócić do poprzedniego. W szystkie    pliki    instalacyjne    pobierane    z    strony    Fuzzland,    są    wolne    od    wirusów,    programów    niebezpiecznych, szpiegujących,   reklam   itp..   Programy   nie   instalują   żadnych   dodatkowych   programów,   wtyczek   itp.   innych   firm.   W przypadku   wykrycia   wirusa   lub   z ośliwego   programu   przez   program   zabezpieczający,   proszę   przerwać   pobieranie   i sprawę zg osić do Fuzzland. Pojawiać się mogą tylko komunikaty podobne do podanych powyżej i poniżej ! Cała witryna Fuzzland wraz z plikami instalacyjnymi, jest bardzo często sprawdzana pod kontem bezpieczeństwa i bardzo często zapisywana jest od nowa. Stosujemy wielopoziomową kontrolę naszej strony i naszych komputerów. Tysiące użytkowników programów, setki odwiedzających codziennie nasze strony / w porywach do 2500 indywidualnych IP/ świadczą o wysokim stopniu bezpieczeństwa naszych programów i stron www. W razie wątpliwości, problemów i informacji jak zainstalować program, prosimy o kontakt telefoniczny > Kontakt Uwaga ! Proszę nie instalować programów w folderach systemowych np.: Program Files, Pliki programów (x86).   Programy instalują się domyślnie w folderze C:\Fuzzland. Programy   nie   instalują   żadnych   plików   poza   folderem   domyślym,   nie   żądają   dostępu   do   folderów   systemowych   i   nie dokonują zmian w rejestrach systemowych. Należy    przynajmniej    raz    w    miesiącu    wykonywać    kopie    bezpieczeństwa    cał ego    folderu    gdzie    zainstalowany    jest program   np.:   C:\Fuzzland   na   zwenętrznym   nośniku.   W   przypadku   awarii   sprzętu   wystarczy   tylko   tą   kopie   przywrócić   i można od razu pracować. Programy    wymagają    dostępu    do    internetu    w    celu    :    rejestracji    /wysył ka    pliku    rejestracyjnego/     i    aktualizacji programów   /pobieranie plików aktualizacji/ . Żadne inne dane i pliki z programu nie są wysł ane i pobierane ! Przykładowa instalacja programów przy zabezpieczeniu przez Windows Defender. Program   Windows   Defender   jest   darmowym,   bardzo   dobrym    programem   firmy   Microsoft,   o   wysokiej   skuteczności   ochrony komputera    przed    zagrożeniami    z    internetu.    Jego    doskonała    integracja    z    systemem    Windows    7,8,10    i    przeglądarką Microsoft   Edge    pozwala   na   bezproblemową   pracę   komputera,   nie   spowalnia   jego   działania   i   stanowy   doskona y   zestaw chroniący   komputer   na   wysokim   poziomie .   Program   jest   pozbawiony   wszystkich   “wodotrysków”   spotykanych   często   w innych darmowych programach tego typu. Wszystkie te cechy stawiają go w czołówce programów zabezpieczających. Pamiętaj, żaden program nie zastąpi rozsądku ! Jak postąpić / dla Windows Defender / w sytuacji gdy pojawi poniższy się komunikat opisano w punktach 2 - 5. Jeśli komunikat z ostrzeżeniem się nie pojawił, punkty 2-5 pomijamy i przechodzimy do punktu 6.  
Aktualizacja strony :  5 kwiecień 2018
Wybiermy : Uruchom Pojawi się następne okienko.  
“Klikamy” w napis : Więcej informacji Okienko rozwinie się i pokażą się dodatkowe opcje.  
Wybieramy : Uruchom mimo to Pojawi się okienko instalatora programu.  
Dalej postępujemy według komunikatów z okienka instalacyjnego programu.  
1 1
2 2 3 3 4 4 5 5
W  razie problemów lub otrzymania szczegó owych informacji, prosimy o   kontakt .
Kiedy system Windows nie będzie miał zastrzerzeń pojawi się okienko pobierania pliku instalacyjnego.  
6 6
Wybieramy opcję : Zapisz Po    zapisaniu    pliku    instalacyjnego    programu    pojawi    się    następna    informacja    z    możliwością    uruchomienia    instalatora programu.
7 7
Wybieramy opcję : Uruchom. Pojawi się okienko instalacyjne programu jak w punkcie 4. Dalej postępujemy zgodnie z poleceniami instalatora programu. W   zależności   od   wersji   systemu,   przeglądarki,   programu   zabezpieczającego,   wygląd   komunikatów   może   się   różnić   od   tych na powyższych obrazkach, ale idea zawsze będzie taka sama.
8 8