Aktualizacje odbywają się automatycznie z poziomu programu.

Z chwilą ukazania się nowej wersji, po uruchomieniu programu, ukaże się komunikat z informacją o nowych zmianach. Po wyrażeniu zgody na instalację, program pobierze pliki, dokona wszystkich zmian i się wyłączy. Po ponownym uruchomieniu, będziemy mieć już nową wersję programu. Sprawdzenia czy jest nowa wersja możemy też wykonać ręcznie z poziomu programu w menu Pomoc. W menu Pomoc okienka głównego, klikamy w Sprawdź aktualizacje programu. Wykona się procedura taka jak przy sprawdzeniu automatycznym.
Najnowsza aktualizacja programu z dnia 1 luty 2024 Szczegółowe informacje po naciśnięciu przycisku “Informacje” w głównym okienku programu.
Nowa 4.02 a WERSJA
607 040 628