fuzzland oprogramowanie dla firm
Informacje

Nie możesz dostać gotowego programu ? 

Często się zdarza, że potrzebujemy rozwiązania którego nie  można kupić lub jest to część dużego systemu za duże pieniądze. Jeśli chcesz lepiej usprawnić i lepiej zorganizować pracę  w twojej firmie i to niewielkim kosztem zgłoś się do nas. Pomożemy.

Najczęściej zadawane pytania.

Jak wysłać e-Deklarację; PIT-11 i PIT-4R

Ustawiamy aktywną listę, na listę z roku dla którego będziemy robić deklaracje. Okienko : Zestawienie list wynagrodzeń. Otwieramy kartotekę pracowników /widać listę wszystkich pracowników firmy/  i następnie kartę pracownika dla którego będzie tworzona deklaracja PIT-11. W menu : Dokumenty wybieramy : PIT-11 (23) /dla roku 2016 i 2017/. Ukaże się ekran PIT-11. Sprawdzamy poprawność danych na wszystkich stronach deklaracji. Przed wykonaniem PIT-11 i PIT-4R, koniecznie sprawdź czy są wprowadzone poprawnie wszystkie dane potrzebne do pitów w kartotece pracowników i dane aktualnej firmy /w ustawieniach/ : nip-y, pesel-e, daty urodzenia, urzędy skarbowe, osoba prawna czy fizyczna. Jeśli nie ma wszystkich danych lub są niepoprawne, może wystąpić bąd przy tworzeniu pitu. Przyciskiem : Export wysyłamy dokument w formacie XML do katalogu na dysku. Wcześniej można utworzyć katalogi przeznaczone na pliki z delkaracjami PIT-11 i PIT-4R dla poszczególnych firm i lat. Pozwoli nam to utrzymać porządek z dokumentami w celu ich późniejszego odszukania. Wracamy do okienka karta pracownika i następnie do okienka kartoteka pracowników /widać listę wszystkich pracowników/. W menu : Dokumenty wybieramy : e-Deklaracje, a następnie : PIT-11(23) /dla 2016 i 2017/ Po paru sekundach ukaże się interaktywny formularz wybranej deklaracji. Do korzystania z formularza potrzebna jest wtyczka w wersji 4.3.0 lub nowsza. Jeśli nie jest zainstalowana nie będzie można korzystać z formularza. Wtyczkę instalujemy w okienku listy pracowników w menu : Dokumenty > e- Deklaracje > Instalacja wtyczki. Jeśli wtyczka jest już zainstalowana, w interaktywnym formularzu pojawi się menu z następującymi pozycjami : Przedstaw dane, Podpisz i wyślij i Rejestr wysyłek. Następnie w interaktywnym formularzu w menu : Edycja, wybieramy pozycję : Opcje formularza i Importuj dane. Z katalogu utworzonego na potrzeby eksportu e-Deklaracji dla poszczególnych firm, wybieramy plik dla konkretnego pracownika lub firmy, sprawdzamy poprawność danych /przycisk Sprawdź poprawność/ i wybieramy : Podpisz i wyślij. Tak samo wysyłamy deklaracje PIT-4R z ta tylko różnicą, że wyszystkie czynności wykonujemy z pozycji okienka kartoteki pracowników /widać listę wszystkich pracowników firmy/. Dokładne informacje na temat interaktywnych formularzy znajdziemy w okienku kartoteka pracowników  menu : Dokumenty/e-Deklaracje/Formularze-Instrukcja

Ograniczenia programów.

Programy Płace i Płace i Kadry nie są programami demonstracyjnymi. Nie mają ograniczeń czasowych i są przeznaczone do zastosowań komercyjnych. Oba wymagają rejestracji i aktywacji. Bez tego nie ma możliwości drukowania dokumentów.

Wzory list płac i kart wynagrodzeń.

Programy umożliwiają stworzenie dowolnego wzoru listy płac i dowolnego wzoru karty wynagrodzeń. Można wykorzystać każdy składnik lub parametr wynagrodzenia z ponad 150 dostępnych w programie. Kolejność elementów wynagrodzenia na wydrukach ustawiamy według własnych potrzeb. Wszystko to wykonujemy w ustawieniach programu przy pomocy kreatora wydruków. Możemy ustawić 12 wzorów list płac i 5 wzorów kart wynagrodzeń.  

Grupy pracowników.

Każdy wzór listy możemy wydrukować z podziałem na grupy pracowników np.: administracja, produkcja, sprzedaż itd. Warunkiem takiego wydruku, jest przyporządkowanie pracowników do różnych grup pracowników. Nazwa grupy pojawi się w opisie listy płac na wydruku. Jeśli przed wydrukowaniem nie wskażemy grupy pracowników, lista zostanie wydrukowana dla wszystkich grup.

Czy parametry ZUS i parametry podatkowe są ustawione na stałe ?

Wszystkie parametry ZUS i PIT możemy dowolnie zmieniać. Po zmianie parametrów nowo tworzone listy są naliczane według wprowadzonych zmian. Listy utworzone wcześniej pozostaną bez zmian. Każdemu pracownikowi możemy przyporządkować indywidualne parametry, np. : stawka podatku, koszty uzyskania itd,   

Ustawienie składników wynagrodzeń.

Oprócz ustawienia parametrów ZUS i parametrów PIT bardzo ważne jest prawidłowe ustawienia funkcjonowanie składników wynagrodzeń w systemie płac. Ustawiamy czy dany składnik wchodzi np.: do kwoty brutto, podstawy naliczenia dodatku stażowego, funkcyjnego, podstawy ubezpieczenia zdrowotnego itd. Składniki są wstępnie ustawione tak by system płacowy firmy działał według obowiązujących przepisów prawa.

Czy można dodać nowego pracownika do istniejącej już listy płac ?

Jeśli zachodzi potrzeba dodania nowego pracownika do istniejącej już listy płac, wykonujemy to w następujący sposób. Ustawiamy listę do której ma być dodany pracownik jako listę aktualną. Lista taka jest zaznaczona pogrubioną czcionką. W okienku Pracownicy, dodajemy nowego pracownika zaznaczamy go na liście i prawym klawiszem myszki wywołujemy menu kontekstowe. Na końcu menu będzie pozycja Dodaj do listy. Po uruchomieniu tej opcji pracownik zostanie dodany do aktualnej listy wynagrodzeń. Pracownika można też usunąć z aktualnej listy. Operacje tą wykonujemy w okienku Kalkulator, po wczytaniu aktualnej listy płac.
Aktualizacja strony :  15 wrzesień 2018
Informacje

Nie możesz dostać gotowego

programu ?  

Często się zdarza, że potrzebujemy rozwiązania którego nie  można kupić lub jest to część dużego systemu za duże pieniądze. Jeśli chcesz lepiej usprawnić i lepiej zorganizować pracę  w twojej firmie i to niewielkim kosztem zgłoś się do nas. Pomożemy.
Aktualizacja strony : 15 wrzesień 2018

Najczęściej zadawane pytania.

Jak wysłać e-Deklarację; PIT-11 i PIT-4R

Ustawiamy aktywną listę, na listę z roku dla którego będziemy robić deklaracje. Okienko : Zestawienie list wynagrodzeń. Otwieramy kartotekę pracowników /widać listę wszystkich pracowników firmy/  i następnie kartę pracownika dla którego będzie tworzona deklaracja PIT-11. W menu : Dokumenty wybieramy : PIT-11 (23)  /dla roku 2016 i 2017/. Ukaże się ekran PIT-11. Sprawdzamy poprawność danych na wszystkich stronach deklaracji. Przed wykonaniem PIT-11 i PIT-4R, koniecznie sprawdź czy są wprowadzone poprawnie wszystkie dane potrzebne do pitów w kartotece pracowników i dane aktualnej firmy /w ustawieniach/ : nip-y, pesel-e, daty urodzenia, urzędy skarbowe, osoba prawna czy fizyczna. Jeśli nie ma wszystkich danych lub są niepoprawne, może wystąpić bąd przy tworzeniu pitu. Przyciskiem : Export wysyłamy dokument w formacie XML do katalogu na dysku. Wcześniej można utworzyć katalogi przeznaczone na pliki z delkaracjami PIT-11 i PIT-4R dla poszczególnych firm i lat. Pozwoli nam to utrzymać porządek z dokumentami w celu ich późniejszego odszukania. Wracamy do okienka karta pracownika i następnie do okienka kartoteka pracowników /widać listę wszystkich pracowników/. W menu : Dokumenty wybieramy : e- Deklaracje, a następnie : PIT-11(23) /dla 2016 i 2017/ Po paru sekundach ukaże się interaktywny formularz wybranej deklaracji. Do korzystania z formularza potrzebna jest wtyczka w wersji 4.3.0 lub nowsza. Jeśli nie jest zainstalowana nie będzie można korzystać z formularza. Wtyczkę instalujemy w okienku listy pracowników w menu : Dokumenty > e- Deklaracje > Instalacja wtyczki. Jeśli wtyczka jest już zainstalowana, w interaktywnym formularzu pojawi się menu z następującymi pozycjami : Przedstaw dane, Podpisz i wyślij i Rejestr wysyłek. Następnie w interaktywnym formularzu w menu : Edycja, wybieramy pozycję : Opcje formularza i Importuj dane. Z katalogu utworzonego na potrzeby eksportu e-Deklaracji dla poszczególnych firm, wybieramy plik dla konkretnego pracownika lub firmy, sprawdzamy poprawność danych /przycisk Sprawdź poprawność/ i wybieramy : Podpisz i wyślij. Tak samo wysyłamy deklaracje PIT-4R z ta tylko różnicą, że wyszystkie czynności wykonujemy z pozycji okienka kartoteki pracowników /widać listę wszystkich pracowników firmy/. Dokładne informacje na temat interaktywnych formularzy znajdziemy w okienku kartoteka pracowników menu : Dokumenty/e- Deklaracje/Formularze-Instrukcja

Ograniczenia programów.

Programy Płace i Płace i Kadry nie są programami demonstracyjnymi. Nie mają ograniczeń czasowych i są przeznaczone do zastosowań komercyjnych. Oba wymagają rejestracji i aktywacji. Bez tego nie ma możliwości drukowania dokumentów.

Wzory list płac i kart wynagrodzeń.

Programy umożliwiają stworzenie dowolnego wzoru listy płac i dowolnego wzoru karty wynagrodzeń. Można wykorzystać każdy składnik lub parametr wynagrodzenia z ponad 150 dostępnych w programie. Kolejność elementów wynagrodzenia na wydrukach ustawiamy według własnych potrzeb. Wszystko to wykonujemy w ustawieniach programu przy pomocy kreatora wydruków. Możemy ustawić 12 wzorów list płac i 5 wzorów kart wynagrodzeń.  

Grupy pracowników.

Każdy wzór listy możemy wydrukować z podziałem na grupy pracowników np.: administracja, produkcja, sprzedaż itd. Warunkiem takiego wydruku, jest przyporządkowanie pracowników do różnych grup pracowników. Nazwa grupy pojawi się w opisie listy płac na wydruku. Jeśli przed wydrukowaniem nie wskażemy grupy pracowników, lista zostanie wydrukowana dla wszystkich grup.

Czy parametry ZUS i parametry podatkowe są

ustawione na stałe ?

Wszystkie parametry ZUS i PIT możemy dowolnie zmieniać. Po zmianie parametrów nowo tworzone listy są naliczane według wprowadzonych zmian. Listy utworzone wcześniej pozostaną bez zmian. Każdemu pracownikowi możemy przyporządkować indywidualne parametry, np. : stawka podatku, koszty uzyskania itd,   

Ustawienie składników wynagrodzeń.

Oprócz ustawienia parametrów ZUS i parametrów PIT bardzo ważne jest prawidłowe ustawienia funkcjonowanie składników wynagrodzeń w systemie płac. Ustawiamy czy dany składnik wchodzi np.: do kwoty brutto, podstawy naliczenia dodatku stażowego, funkcyjnego, podstawy ubezpieczenia zdrowotnego itd. Składniki są wstępnie ustawione tak by system płacowy firmy działał według obowiązujących przepisów prawa.

Czy można dodać nowego pracownika do

istniejącej już listy płac ?

Jeśli zachodzi potrzeba dodania nowego pracownika do istniejącej już listy płac, wykonujemy to w następujący sposób. Ustawiamy listę do której ma być dodany pracownik jako listę aktualną. Lista taka jest zaznaczona pogrubioną czcionką. W okienku Pracownicy, dodajemy nowego pracownika zaznaczamy go na liście i prawym klawiszem myszki wywołujemy menu kontekstowe. Na końcu menu będzie pozycja Dodaj do listy. Po uruchomieniu tej opcji pracownik zostanie dodany do aktualnej listy wynagrodzeń. Pracownika można też usunąć z aktualnej listy. Operacje tą wykonujemy w okienku Kalkulator, po wczytaniu aktualnej listy płac.

Nie możesz dostać gotowego

programu ?  

Często się zdarza, że potrzebujemy rozwiązania którego nie  można kupić lub jest to część dużego systemu za duże pieniądze. Jeśli chcesz lepiej usprawnić i lepiej zorganizować pracę  w twojej firmie i to niewielkim kosztem zgłoś się do nas. Pomożemy.
fuzzland oprogramowanie dla firm