Najczęściej zadawane pytania.

Ograniczenia programu, czy program jest w wersji demonstracyjnej ?

Program Płace i Kadry nie ma wersji demonstracyjnej. Jednak dla tych którzy chcą wypróbować i sprawdzić program, jest w nim utworzona firma o nazwie DEMO. Jest to nazwa firmy i nie oznacza, że program jest w wersji demonstracyjnej. Zgłasza się ona zaraz po pierwszym uruchomieniu programu, jako firma aktualna, tz. ta, na której w danym momencie pracujemy. Na firmie Demo możemy przetestować jak funkcjonuje program łącznie z wydrukami. W programie możemy zarejestrować nowe np. swoje firmy, dla których będą liczone wynagrodzenia. Wprowadzić do nich pracowników, utworzyć listy płac i je przeliczyć. Jednak dla tych nowych firm, nie będzie można dokonywać żadnych wydruków. Po zakupie programu, wydruki dla tych firm staną się aktywne. Jeśli w czasie instalacji i testowania programu, będą jakieś pytania, proszę dzwonić i pytać.

Wzory list płac i kart wynagrodzeń.

Program umożliwia stworzenie dowolnego wzoru listy płac i dowolnego wzoru karty wynagrodzeń. Można wykorzystać każdy składnik lub parametr wynagrodzenia z ponad 150 dostępnych w programie. Kolejność elementów wynagrodzenia na wydrukach ustawiamy według własnych potrzeb. Wszystko to wykonujemy w ustawieniach programu przy pomocy prostego kreatora wydruków. Możemy skonfigurować 12 wzorów list płac i 5 wzorów kart wynagrodzeń.

Grupy pracowników.

Każdy wzór listy możemy wydrukować dla każdej grupy pracowników osobno, np.: administracja, produkcja, sprzedaż, itd. Przed wydrukiem należy tylko wybrać grupę i nazwy grup pojawią się w opisie listy płac na wydruku, a na liście będą tylko pracownicy z tej grupy. Jeśli przed wydrukowaniem listy nie wskażemy grupy pracowników dla której chcemy wydrukować listę, lista zostanie wydrukowana dla wszystkich pracowników firmy.

Czy parametry ZUS i parametry podatkowe są ustawione na stałe ?

Wszystkie parametry ZUS i PIT możemy dowolnie zmieniać. Jeśli jest potrzeba zmiany, należy to zrobić przed utworzeniem nowej listy. Po zmianie parametrów, nowo tworzone listy, są naliczane z nowymi ustawieniami. Listy utworzone wcześniej pozostaną bez zmian. Każdemu pracownikowi możemy przyporządkować indywidualne parametry, np. : stawka podatku, koszty uzyskania itd, Parametry ZUS i PIT zmieniamy dla każdej firmy osobno.

Ustawienie składników wynagrodzeń.

Oprócz ustawienia parametrów ZUS i PIT bardzo ważne jest prawidłowe ustawienia funkcjonowanie składników wynagrodzeń w systemie płac. Ustawiamy czy dany składnik wchodzi np.: do kwoty brutto, podstawy naliczenia dodatku stażowego, funkcyjnego, podstawy ubezpieczenia zdrowotnego itd. Składniki są wstępnie ustawione tak, by system płacowy firmy działał według obowiązujących przepisów prawa.

Czy można dodać nowego pracownika do istniejącej już listy płac ?

Jeśli zachodzi potrzeba dodania nowego pracownika do istniejącej już listy płac, np.pracownik etatowy ma dodatkowo umowę cywilno-prawną, to wykonujemy to w następujący sposób. Ustawiamy listę do której ma być dodany pracownik jako listę aktualną. Lista taka jest zaznaczona pogrubioną czcionką. W okienku Pracownicy, wskazujemy pracownika którego chcemy dodać do aktualnej listy i klikamy w przycisk Dodaj. Pracownik zostanie dodany do aktualnej listy wynagrodzeń. Pracownika można też usunąć z aktualnej listy. Operacje tą wykonujemy w okienku Oblicz, po wczytaniu aktualnej listy płac.

Jak wysłać e-Deklarację; PIT-11 i PIT-4R. Dotyczy wersji programu 4.01 a lub wyższej.

Ustawiamy aktywną listę, na listę z roku dla którego będziemy robić deklaracje. Okienko : Zestawienie list wynagrodzeń. Otwieramy kartotekę pracowników /widać listę wszystkich pracowników firmy/ i następnie kartę pracownika dla którego będzie tworzona deklaracja PIT-11. W menu : Dokumenty wybieramy : PIT-11 (29) /dla roku 2023/. Ukaże się ekran PIT-11. Sprawdzamy poprawność danych na wszystkich stronach deklaracji. Przed wykonaniem PIT-11 i PIT-4R, koniecznie sprawdź czy są wprowadzone poprawnie wszystkie dane potrzebne do pitów w kartotece pracowników i dane aktualnej firmy /w ustawieniach/ : nip-y, pesel-e, daty urodzenia, urzędy skarbowe, osoba prawna czy fizyczna. Jeśli nie ma wszystkich danych lub są niepoprawne, może wystąpić bąd przy tworzeniu pitu. Przyciskiem : Export wysyłamy dokument w formacie XML do katalogu na dysku. Wcześniej można utworzyć katalogi przeznaczone na pliki z delkaracjami PIT-11 i PIT-4R dla poszczególnych firm i lat. Pozwoli nam to utrzymać porządek z dokumentami w celu ich późniejszego odszukania. Wracamy do okienka karta pracownika i następnie do okienka kartoteka pracowników /widać listę wszystkich pracowników/. W menu : Dokumenty wybieramy : e-Deklaracje, a następnie : PIT-11(29) /dla 2023/ Następnie w interaktywnym formularzu na stronie MF, klikamy w : Importuj plik XML Z katalogu utworzonego na potrzeby eksportu e-Deklaracji dla poszczególnych firm, wybieramy plik dla konkretnego pracownika lub firmy, sprawdzamy poprawność danych /przycisk Sprawdź na dole formularza/ i wybieramy : Akceptuj i wyślij. Tak samo wysyłamy deklaracje PIT-4R z ta tylko różnicą, że wyszystkie czynności wykonujemy z pozycji okienka kartoteki pracowników /widać listę wszystkich pracowników firmy/. Uwaga ! Od roku 2023 wysyłanie deklaracji odbywa się za pośrednictwem strony Ministerstwa Finansów w menu : Dokumenty/e-Deklaracje i kolejno pozycje : PIT-11(29) - podatki.gov.pl PIT-4R(13) - podatki.gov.pl W tym wypadku nie ma konieczności instalować Adobe Reader. Dla użytkowników wcześniejszych wersji programu wysyłka PIT-11 wg starych zasad. Jeśli chodzi o wysyłkę PIT-4R (13), króra obowiązuje obecnie jest ona możliwa tylko w nowej wersji programu.
607 040 628

Instalacja Adobe Reader i wtyczki do e-deklaracji.